Grand Prix Jeziora Powidzkiego (GPJP)
regulamin na sezon 2016

 1. Regaty GPJP są regatami sportowo-rekreacyjnymi zgodnie z przepisami PZŻ.
 2. Organizatorem Grand Prix Jeziora Powidzkiego jest Grupa Partner 62-400 Słupca, ul. Berlinga 26.
 3. W ramach GPJP 2015 rozegrane zostaną następujące regaty:
  • 25-26 czerwca 2016 r., Regaty „Na Powitanie Wakacji” z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2016, Kosewo, Ośrodek HORN,
  • 2 lipca 2016 r., Regaty HORN, Kosewo, Ośrodek HORN,
  • 9 lipca 2016 r., Regaty Powidzkie, Dzika Plaża,
  • 16 lipca 2016 r., Regaty o Srebrną Paterę Restauracji Jabłona, Powidz,
  • 23 lipca 2016 r., I Festiwalowe Regaty o Czarną Kotwicę, organizatorzy: Bar Kotwica, Grupa Żeglarska Luźne Wanty, współpraca: Powidz Jam Festiwal, Przybrodzin, plaża wojskowa,
  • 30 lipca 2016, Regaty o Puchar Hotelu Moran****, Ostrowo Hotel Moran****,
  • 6 sierpnia 2016 r., Regaty HORN, Kosewo, Ośrodek HORN,
  • 13 sierpnia 2016 r., Regaty o Puchar Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Przybrodzin, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy w Przybrodzinie,
  • 27 sierpnia 2016 r., Ostrowo Regaty Finałowe Grand Prix Jeziora Powidzkiego i Błękitna Wstęga Jeziora Powidzkiego 2016, Ostrowo.
 4. Poszczególne regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
  • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF
  • Zawiadomieniami o regatach, instrukcjami żeglugi wydanymi przez organizatorów poszczególnych regat,
  • Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2013 – 2016 (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
  • Przepisami Klasowymi Omegi Klasycznej (dostępne na stronie www.ppjk.pl)
 5. Współzawodnictwo w GPJP prowadzone jest w klasach:
  • Omega Klasyczna,
  • T1,
  • T2,
  • T3,
  • Open,
  • Trias,
  • Katamaran
  • do 6m (jednokadłubowe jachty otwartopokładowe do 6 metrów długości),
 6. Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie.
 7. Każda klasa, aby została ujęta w klasyfikacji generalnej GPJP musi zostać sklasyfikowana w co najmniej 5 regatach.
 8. Klasyfikacja obejmuje sterników - na tym samym jachcie w różnych regatach mogą startować różni sternicy jednakże każdy z nich zdobywa punkty dla siebie.
 9. Sternik ma obowiązek sterowania jachtem. W regatach GPJP obowiązuje zakaz wymiany sternika.
 10. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów GPJP jest start w pojedynczych regatach co najmniej jachtów w klasie oraz rozegranie co najmniej jednego wyścigu.
 11. W klasyfikacji GPJP w każdej z klas zwycięża ten sternik, który uzyskał największą liczbę punktów.
 12. Do klasyfikacji przyjmuje się wyniki z 8 najwyżej punktowanych regat, odrzuca się wynik najgorszy. W przypadku, gdy sternik startował w 8 lub mniejszej ilości regat do klasyfikacji przyjmuje się wszystkie wyniki.
 13. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje frekwencja w regatach GPJP 2016 – sternik, który wystartował i został sklasyfikowany w większej ilości regat, zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. W przypadku, uzyskania równej liczby punktów oraz równej ilości startów wyższe miejsce w klasyfikacji uzyskuje ten sternik, który zajął wyższe miejsce w regatach. Jeżeli sternicy uzyskali równą liczbę punktów, startowali w równej ilości zawodów, zajmowali dokładnie takie same miejsca to wprowadza się dodatkowe kryterium, wynik z Regat Finałowych – sternik zajmujący wyższe miejsce w regatach Finałowych zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej.
 14. Przy obliczaniu rankingu stosowana będzie następująca punktacja
  Miejsce Ilość punktów za regaty
  1 100 x wsp.
  2 80 x wsp.
  3 65 x wsp.
  4 55 x wsp.
  5 46 x wsp.
  6 38 x wsp.
  7 31 x wsp.
  8 25 x wsp.
  9 20 x wsp.
  10 16 x wsp.
  11 13 x wsp.
  12 11 x wsp.
  13 9 x wsp.
  14 8 x wsp.
  15 7 x wsp.
  16 6 x wsp.
  17 5 x wsp.
  18 4 x wsp.
  19 3 x wsp.
  20 2 x wsp.
  21 1 x wsp.
  kolejne 1 pkt. x wsp.
 15. Dla Regat „Na Powitanie Wakacji” o Puchar Starosty Słupeckiego Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2016, Kosewo 2016, wprowadza się współczynnik 1,2. Pozostałe regaty posiadają współczynnik 1,0.
 16. Klasyfikacja końcowa zostanie ogłoszona na Regatach Finałowych.
 17. Nie dopuszcza się przemieszczania jachtów z klasy do klasy. Jacht może wystartować w innej klasie tylko wtedy, gdy w danych regatach brakuje jachtów (mniej niż 3) w klasie, do której jest przypisany. Taka zmiana może nastąpić tylko za zgodą sędziego głównego do klasy wyższej, tj. z T1 do T2; z T1 i T2 do T3; z T1, T2 i T3 do Open, z Omegi Klasycznej do Open (w przypadku Regat „Na Powitanie Wakacji” z Omegi Klasycznej do Omegi Standard; z Omegi Klasycznej i Standard do Omegi Sport; z Omegi Klasycznej, Standard i Sport do Open), z do 6m do Open. W przypadku takiej zmiany sternik zdobywa punkty w klasie, do której się przeniósł i nie sumują mu się one z punktami zdobytymi w swojej pierwotnej klasie.
 18. Organizatorów regat ujętych w klasyfikacji GPJP zobowiązuje się do przypisywania jachtów do poszczególnych klas zgodnie z wcześniejszymi regatami.
 19. Dla zapewnienia sportowego charakteru regat zaleca się Organizatorom przeprowadzanie co najmniej 3 wyścigów z wody.
 20. Organizator może przenieść regaty na kolejny dzień w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich rozegranie w terminie pierwotnym.
 21. Za przekazanie do Organizatora GPJP wyników regat zaklasyfikowanych do GPJP odpowiedzialny jest organizator regat. Wyniki muszą zostać przekazane nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyły się regaty.
 22. Wyniki poszczególnych regat oraz klasyfikacji GPJP prezentowane będą na oficjalnej stronie GPJP – www.jezioropowidzkie.pl i na web.facebook.com/jezioropowidzkie.
 23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.