Grand Prix Jeziora Powidzkiego (GPJP)
regulamin na sezon 2017

 1. Regaty GPJP GP 2017 są regatami sportowo-rekreacyjnymi zgodnie z przepisami PZŻ.
 2. Organizatorem Grand Prix Jeziora Powidzkiego Grupa Partner jest Grupa Partner 62-400 Słupca, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26.
 3. W ramach GPJP GP 2017 rozegrane zostaną następujące regaty:
  • 24-25 czerwca 2017 r., Regaty „Na Powitanie Wakacji” z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2017, Kosewo, Ośrodek HORN,
  • 1 lipca 2017 r., Regaty HORN, Kosewo, Ośrodek HORN,
  • 8 lipca 2017 r., Regaty Powidzkie, Dzika Plaża, wszystkie klasy poza Omegą
  • 8-9 lipca 2017 r. Puchar Polski w Klasie Omega, Organizator: Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod wiatr”, Port: Przybrodzin, Bar Kotwica Przybrodzin i Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy w Przybrodzinie tylko klasa omega.
  • 15 lipca 2017 r., Regaty o Srebrną Paterę Restauracji Jabłona, Powidz,
  • 22 lipca 2017 r., II Festiwalowe Regaty o Czarną Kotwicę, organizatorzy: Bar Kotwica, Grupa Żeglarska Luźne Wanty, współpraca: Powidz Jam Festiwal, Przybrodzin, plaża wojskowa,
  • 29 lipca 2017, Regaty o Puchar Hotelu Moran****, Ostrowo Hotel Moran****,
  • 5 sierpnia 2017 r., Regaty HORN, Kosewo, Ośrodek HORN,
  • 12 sierpnia 2017 r., Regaty o Puchar Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Przybrodzin, Wojskowy Ośrodek Szkoleniowy w Przybrodzinie,
  • 6 sierpnia 2017 r., Ostrowo Regaty Finałowe Grand Prix Jeziora Powidzkiego i Błękitna Wstęga Jeziora Powidzkiego 2017, Ostrowo.
 4. Poszczególne regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
  • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF
  • Zawiadomieniami o regatach, instrukcjami żeglugi wydanymi przez organizatorów poszczególnych regat,
  • Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2013 – 2016 (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
  • Przepisami Klasowymi Omegi Klasycznej (dostępne na stronie www.ppjk.pl)
 5. Współzawodnictwo w GPJP prowadzone jest w klasach:
  • Omega Klasyczna,
  • T1,
  • T2,
  • T3,
  • Open,
  • Trias,
  • Katamaran
  • do 6m (jednokadłubowe jachty otwartopokładowe do 6 metrów długości),
 6. Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie.
 7. Każda klasa, aby została ujęta w klasyfikacji generalnej GPJP musi zostać sklasyfikowana w co najmniej 5 regatach.
 8. Klasyfikacja obejmuje sterników - na tym samym jachcie w różnych regatach mogą startować różni sternicy jednakże każdy z nich zdobywa punkty dla siebie.
 9. Sternik ma obowiązek sterowania jachtem. W regatach GPJP obowiązuje zakaz wymiany sternika.
 10. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów GPJP jest start w pojedynczych regatach co najmniej trzech jachtów w klasie oraz rozegranie co najmniej jednego wyścigu.
 11. W klasyfikacji GPJP w każdej z klas zwycięża ten sternik, który uzyskał największą liczbę punktów.
 12. Do klasyfikacji przyjmuje się wyniki z 7 najwyżej punktowanych regat, odrzuca się 2 najgorsze wyniki. W przypadku, gdy sternik startował w 7 lub mniejszej ilości regat do klasyfikacji przyjmuje się wszystkie wyniki.
 13. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje frekwencja w regatach GPJP GP 2017 – sternik, który wystartował i został sklasyfikowany w większej ilości regat, zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. W przypadku, uzyskania równej liczby punktów oraz równej ilości startów wyższe miejsce w klasyfikacji uzyskuje ten sternik, który zajął wyższe miejsce w regatach. Jeżeli sternicy uzyskali równą liczbę punktów, startowali w równej ilości zawodów, zajmowali dokładnie takie same miejsca to wprowadza się dodatkowe kryterium, wynik z Regat Finałowych – sternik zajmujący wyższe miejsce w regatach Finałowych zajmuje wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej.
 14. Przy obliczaniu rankingu stosowana będzie następującą punktację:
  Miejsce Ilość punktów za regaty
  1 100 x wsp.
  2 80 x wsp.
  3 65 x wsp.
  4 55 x wsp.
  5 46 x wsp.
  6 38 x wsp.
  7 31 x wsp.
  8 25 x wsp.
  9 20 x wsp.
  10 16 x wsp.
  11 13 x wsp.
  12 11 x wsp.
  13 9 x wsp.
  14 8 x wsp.
  15 7 x wsp.
  16 6 x wsp.
  17 5 x wsp.
  18 4 x wsp.
  19 3 x wsp.
  20 2 x wsp.
  21 1 x wsp.
  kolejne 1 pkt. x wsp.
 15. W sezonie 2017 wprowadza się współczynniki za frekwencję w poszczególnych klasach we wszystkich regatach GPJP GP 2017.
 16. Współczynniki frekwencji ustalane będą przez Organizatora GPJP GP 2017 odrębnie dla każdych regat i oddzielnie dla każdej z klas.
 17. Do frekwencji uwzględnia się sterników, którzy wystartowali w regatach i ukończyli co najmniej jeden wyścig.
 18. Współczynniki frekwencyjne obowiązujące w GPJP GP 2017: 
  Ilość jachtów w klasie Współczynnik
  3 0,8
  4 0,9
  5 1,0
  6 1,0
  7 1,1
  8 1,1
  9 i więcej 1,2
 19. Klasyfikacja końcowa zostanie ogłoszona na Regatach Finałowych.
 20. Nie dopuszcza się przemieszczania jachtów z klasy do klasy. Jacht może wystartować w innej klasie tylko wtedy, gdy w danych regatach brakuje jachtów (mniej niż 3) w klasie, do której jest przypisany. Taka zmiana może nastąpić tylko za zgodą sędziego głównego do klasy wyższej, tj. z T1 do T2; z T1 i T2 do T3; z T1, T2 i T3 do Open, z Omegi Klasycznej do Open (w przypadku Regat „Na Powitanie Wakacji” z Omegi Klasycznej do Omegi Standard; z Omegi Klasycznej i Standard do Omegi Sport; z Omegi Klasycznej, Standard i Sport do Open), z do 6m do Open. W przypadku takiej zmiany sternik zdobywa punkty w klasie, do której się przeniósł i nie sumują mu się one z punktami zdobytymi w swojej pierwotnej klasie.
 21. Organizatorów regat ujętych w klasyfikacji GPJP GP 2017 zobowiązuje się do przypisywania jachtów do poszczególnych klas zgodnie z wcześniejszymi regatami.
 22. Dla zapewnienia sportowego charakteru regat zaleca się Organizatorom przeprowadzanie co najmniej 3 wyścigów z wody.
 23. Organizator może przenieść regaty na kolejny dzień w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich rozegranie w terminie pierwotnym.
 24. Za przekazanie do Organizatora GPJP wyników regat zaklasyfikowanych do GPJP odpowiedzialny jest organizator regat. Wyniki muszą zostać przekazane nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyły się regaty.
 25. Wyniki poszczególnych regat oraz klasyfikacji GPJP prezentowane będą na oficjalnej stronie GPJP – www.jezioropowidzkie.pl i na www.facebook.com/jezioropowidzkie
 26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.